Oprogramowanie dla pogłębiarek i refulerów

K2sea oferuje kompleksowy system monitoringu pracy pogłębiarek i refulerów, oparty o oprogramowanie Eye4Software Hydromagic Dredging. Zapewnia on wgląd w czasie rzeczywistym w parametry pracy i status pogłębiania. Może stanowić odrębny produkt lub rozszerzenie wersji Hydromagic Survey.

Monitorowanie procesu pogłębiania

Aktualne dane geoprzestrzenne są podstawą efektywnego pogłębiania lub ekstrakcji urobku z dna akwenu. Oprogramowanie prezentuje dane mapowe i status pogłębiania. Dane zapisywane są w postaci uaktualnianej w czasie rzeczywistym macierzy XYZ, zawierającej informację o wartościach i rozkładzie przestrzennym zmienionych głębokości na pogłębianym akwenie.

Wizualizacja refulera

Operator ma dostęp do wizualizacji aktualnej pozycji jednostki oraz usytuowania elementów pogłębiających. System zapewnia wsparcie pozycjonowania GNSS/RTK osobno dla poszczególnych elementów systemu pogłębiającego. Oprogramowanie dla pogłębiarek i refulerów umożliwia zmianę każdej pogłębiarki w platformę zbierania aktualnych danych i generowania zaktualizowanej mapy akwenu prowadzenia prac.

Analiza zebranych danych

Narzędzia Hydromagic umożliwiają gridding zebranych danych, tworzenie cyfrowego modelu dna i jego eksport; wyznaczanie wysokości pływu wg pomiarów RTK w czasie rzeczywistym, konwersję odwzorowań kartograficznych i wiele innych opcji analizy danych i generowania raportów. Hydromagic to produkt holenderskiej firmy Eye4Software, znanej z szeroko stosowanego w hydrografii oprogramowania zbierania danych batymetrycznych, stosowanego również na jednostkach bezzałogowych.

Kompatybilność z różnego typu odbiornikami GPS/GNSS i RTK

Dane o pozycji i wysokości mogą być transmitowane z każdego odbiornika GPS/GNSS lub RTK odsługującego standard danych NMEA0183 i wyświetlane w czasie rzeczywistym na wektorowym lub rastrowym podkładzie mapowym.

Wsparcie dla innych czujników

Oprócz GPS i echosondy oprogramowanie współpracuje z mareografem, magnetometrem, inklinometrem, kompasem czy odbiornikiem AIS. Niezbędnym czujnikiem dla zapewnienia funkcjonalności Hydromagic Dredging jest inklinometr lub zestaw inklinometrów, informujących o usytuowaniu elementów pogłębiających: rur ssących i głowic różnego typu.

Oprogramowanie dla pogłębiarek i refulerów w praktyce

Specjalistyczne oprogramowanie Hydromagic Dredging zostało między innymi wdrożone na refulerze, pracującym na zalewie na Wisłoku w Rzeszowie. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: https://k2sea.pl/rzeszow-hydromagic-dredging-na-refulerze-na-wisloku/.

K2sea oferuje pełną usługę wdrożenia systemu na refulerze: