Kolejne refulery wyposażone w system Hydromagic Dredging

System pozycjonowania i kontroli wydobycia urobku trafił na wyposażenie dwóch refulerów w Zakładzie Lubomia i Zakładzie Ligota Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich z Gliwic. Zestawy dedykowanych sensorów i integracja danych w ramach oprogramowania Hydromagic Dredging pomagają w optymalnej eksploatacji złóż, zapewniając informacje o parametrach pracy refulera w ramach skonfigurowanych projektów.

Precyzyjne pozycjonowanie

Podstawą działania systemu Hydromagic Dredging jest znajomość położenia i orientacji przestrzennej refulera oraz zanurzenia jego głowicy. Wykorzystujemy do tego celu precyzyjne odbiorniki RTK, kompasy satelitarne i inklinometry. W tym projekcie postawiliśmy na jakość produktów Advanced Navigation. Kompas GNSS zintegrowany z odbiornikiem RTK zapewnia dokładność określania pozycji na poziomie nawet 1 cm. Kurs określany jest z dokładnością sięgającą według zapewnień producenta 0,2°, a dzięki wbudowanym akcelerometrom informacja o kursie może być podtrzymywana nawet w przypadku 20-minutowej przerwy w dostępnie do sygnału GNSS, zapewniając ciągłość pracy systemu nawet w trudnych warunkach.

Oprogramowanie Eye4Software Hydromagic Dredging

Rejestracja danych i wizualizacja wydobycia urobku na pulpicie operatora realizowana jest przez oprogramowanie Hydromagic Dredging. Wraz z postępem prac tworzona jest mapa projektu, a dane w formie zarówno cyfrowej jak i obrazowej tworzą kompleksową dokumentację przebiegu wydobycia kruszywa. Krótką prezentację podstawowych funkcjonaności oprogramowania można znaleźć tutaj:

Rejestracja danych w Hydromagic Dredging – oprogramowaniu dla pogłębiarek i refulerów

Oferta K2sea dla pogłębiarek, refulerów i koparek pływających

K2sea oferuje kompleksowy system monitoringu pracy pogłębiarek i refulerów, oparty o oprogramowanie Eye4Software Hydromagic Dredging. Zapewnia on wgląd w czasie rzeczywistym w parametry pracy i status pogłębiania. Może stanowić odrębny produkt lub rozszerzenie wersji Hydromagic Survey. Narzędzia Hydromagic umożliwiają gridding zebranych danych, tworzenie cyfrowego modelu dna i jego eksport; wyznaczanie wysokości pływu wg pomiarów RTK w czasie rzeczywistym, konwersję odwzorowań kartograficznych i wiele innych opcji analizy danych i generowania raportów. Hydromagic to produkt holenderskiej firmy Eye4Software, znanej z szeroko stosowanego w hydrografii oprogramowania zbierania danych batymetrycznych, stosowanego również na jednostkach bezzałogowych. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Oprogramowanie dla pogłębiarek i refulerów – K2sea