System pozycjonowania i kontroli wydobycia urobku na pływającej koparce wielonaczyniowej

Wdrożyliśmy system pozycjonowania i kontroli wydobycia urobku na pływającej koparce wielonaczyniowej – największej i najbardziej wydajnej maszynie pogłębiającej akwen na Wisłoku w Rzeszowie.

Wielonaczyniowa koparka pływająca

Wielonaczyniowa koparka pływająca to imponująca, ponad 30-sto metrowa maszyna wydobywająca urobek z dna akwenu ze znaczącą wydajnością. Stanowi ona podstawę złożonego, inżynierskiego projektu jakim jest przywrócenie funkcji retencyjnych i rekreacyjnych części rzeki Wisłok na terenie Rzeszowa. Precyzyjne pozycjonowanie i kontrola położenia maszyny w miejscu wydobycia urobku jest podstawą jej efektywnej eksploatacji.

Hydromagic Dredging i sensory położenia

Profesjonalne oprogramowanie Hydromagic Dredging wizualizuje w czasie rzeczywistym i rejestruje informacje z sensorów rozmieszczonych na koparce, dając operatorowi informacje o aktualnym położeniu maszyny i obszarze na którym już zrealizowano przyjęte założenia wydobycia kruszyw. Minimalizuje to zbędne ruchy koparki, ogranicza ryzyko pominięcia części akwenu, do której powrót jest trudny technicznie i kosztowny, oraz znacząco zwiększa efektywność jej eksploatacji, co przekłada się na redukcję kosztów używania maszyny na pogłębianym akwenie lub na wyrobisku. System oparty o Hydromagic Dredging może być skonfigurowany na różne rodzaje refulerów i pogłębiarek. Podobny system wdrożyliśmy na refulerze, eksploatowanym na tym samym akwenie.

Oferta K2sea dla pogłębiarek, refulerów i koparek pływających

K2sea oferuje kompleksowy system monitoringu pracy pogłębiarek i refulerów, oparty o oprogramowanie Eye4Software Hydromagic Dredging. Zapewnia on wgląd w czasie rzeczywistym w parametry pracy i status pogłębiania. Może stanowić odrębny produkt lub rozszerzenie wersji Hydromagic Survey. Narzędzia Hydromagic umożliwiają gridding zebranych danych, tworzenie cyfrowego modelu dna i jego eksport; wyznaczanie wysokości pływu wg pomiarów RTK w czasie rzeczywistym, konwersję odwzorowań kartograficznych i wiele innych opcji analizy danych i generowania raportów. Hydromagic to produkt holenderskiej firmy Eye4Software, znanej z szeroko stosowanego w hydrografii oprogramowania zbierania danych batymetrycznych, stosowanego również na jednostkach bezzałogowych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą tutaj.