Szkolenia

Oferujemy profesjonalne szkolenia w zakresie obsługi i konfiguracji oprogramowania Eye4Software. Wszystkie poniższe szkolenia obejmują uczestnictwo w webinarze online, prowadzonym przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami do prowadzenia tego typu zajęć i doświadczeniem w zakresie obsługi oprogramowania pomiarowego oraz dostęp do materiałów szkoleniowych. W trakcie webinaru istnieje możliwość zadawania pytań prowadzącemu. Każde szkolenie zakończone jest wydaniem uczestnikom imiennych zaświadczeń o uczestnictwie w webinarze.

Hydromagic Dredging – konfiguracja i obsługa

To kompleksowe szkolenie po ukończeniu umożliwia samodzielną konfigurację kompletnego projektu, obejmującego wszystkie funkcjonalności wizualizacji i rejestracji pogłębiania w oprogramowaniu Hydromagic Dredging.

Zakres: Hydromagic Dredging – zadania, funkcje i możliwości oprogramowania; opcje licencjonowania, aktywacja licencji, uruchomienie programu, poruszanie się w oknie aplikacji; konfiguracja projektu i konfiguracja sensorów, wizualizacja i rejestracja pogłębiania z kontrolą poprawności pracy urządzeń.

Forma: Webinarium z możliwością zadawania pytań prowadzącemu w czasie rzeczywistym.

Przewidywany czas: 8 godzin (8 x 45 min.)

Cena: skontaktuj się z nami na info@k2sea.pl lub +48 664 027 337.

Hydromagic Dredging – szkolenie podstawowe operatora

Podstawowe szkolenie umożliwiające świadomą obsługę oprogramowania w skonfigurowanym już projekcie.

Zakres: Hydromagic Dredging – zadania i funkcje programu, uruchomienie programu, poruszanie się w oknie aplikacji, obsługa rejestracji pogłębiania, kontrola poprawności pracy urządzeń.

Forma: Webinarium z możliwością zadawania pytań prowadzącemu w czasie rzeczywistym.

Przewidywany czas: 3 godziny (3 x 45 min.)

Cena: skontaktuj się z nami na info@k2sea.pl lub +48 664 027 337.