RTK rysuje!

Najbardziej spektakularny pokaz możliwości pozycjonowania RTK? Oczywiście rysowanie!

Antena RTK w (niewielkim) ruchu

Postawiliśmy nasz niewielki, ale o jakich możliwościach, zestaw RTK przed trudną próbą. Rysowaliśmy anteną rysunek na ziemi, na chodniku przed budynkiem. Co to oznacza dla pozycjonowania satelitarnego? Znaczne przesłony terenowe, uniemożliwiające lub znacznie utrudniające odbiór sygnału z części satelitów. Poprawki dostarczała naszemu „rysującemu roverowi” znajdująca się w niewielkiej odległości stacja bazowa, utworzona przez nas samodzielnie z elementów wchodzących w skład zestawu ewaluacyjnego GNSS RTK C094 – M8 firmy U-blox.

Co rysowaliśmy? Oczywiście nasze sympatyczne logo. Jak duże? Spójrzcie na zdjęcie. Tak, wysokość loga to dwie zwykłe kostki brukowe. Jedna ma 6 cm!

Szkic na kostce brukowej z widoczna anteną odbiornika GNSS RTK i zobrazowanie jej ruchu po krawędziach rysunku, osiągnięte w czasie rzeczywistym, w oprogramowaniu u-center.

Pozycjonowanie statyczne

Precyzję pozycjonowania pojedynczego punktu sprawdziliśmy, umieszczając obok siebie dwie identyczne anteny GNSS. Jeden z odbiorników otrzymywał poprawki RTK z naszej stacji bazowej, drugi wykorzystywał standardowe GNSS. Odchylenia od średniej zarejestrowanej pozycji nanieśliśmy na wykres poniżej. Zielone to GNSS. Nie jest źle, to zaledwie około +-2 m, przy nie najlepszej widoczności satelitów (poza kilkoma punktami obarczonymi znacznym błędem, na samym początku rejestracji). A co możemy powiedzieć o RTK? Przy przyjętej skali to po prostu jeden punkt. Musimy mocno ten wykres „zzoomować”.

Anteny GNSS
Zarejestrowane odchylenia pozycji od wartości średniej w metrach: zielone – GNSS, czerwone – RTK.
Zarejestrowane odchylenia pozycji od wartości średniej dla odbiornika RTK w metrach.

Precyzja określenia pozycji w czasie rzeczywistym osiągnęła rząd 1 cm. Naszym zdaniem to fantastyczny wynik. Bezwzględna dokładność pozycjonowania zależy od dokładności określenia położenia stacji bazowej. A o tym już wkrótce.

Możliwości wykorzystywania tych technik są ogromne: pomiary hydrograficzne, geodezyjne, pozycjonowanie dronów, autonomicznych pojazdów, pływających jednostek bezzałogowych czy ciągników rolniczych. Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokładne pozycjonowanie, a nie ma możliwości wystawiania własnej stacji bazowej, z pomocą przychodzą wyspecjalizowane serwisy np. państwowy ASG-EUPOS, transmitujące poprawki. Dla wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o wykorzystywanych tu technikach, świetny poradnik dotyczący systemów RTK i RTN dostępny jest tutaj: http://www.asgeupos.pl/webpg/graph/standards/Poradnik%20ASG-EUPOS%202014.pdf.