Pomiary batymetryczne

K2sea oferuje usługi wykonania pomiarów batymetrycznych i generowania map w oparciu o zebrane dane pomiarowe. Pomiary batymetryczne prowadzą do wygenerowania map głębokości badanych akwenów.

Wykonujemy mapy jezior, zalewów, łowisk, zbiorników retencyjnych, wyrobisk górniczych.

Urządzenia pomiarowe

Pomiary wykonujemy profesjonalną echosondą hydrograficzną o parametrach pozwalających osiągnąć wysoką dokładność pomiaru głębokości w połączeniu z precyzyjnym pozycjonowaniem RTK. Zebrane dane stanowią podstawę do wygenerowania wiarygodnego cyfrowego modelu dna i tworzenia na jego podstawie map o różnorodnym zastosowaniu. Do rejestracji danych pomiarowych i generowania produktów mapowych używamy oprogramowania Eye4Software Hydromagic.

Jednostka pomiarowa

Prace wykonywane są z wykorzystaniem własnej jednostki pływającej Kurs. To uniwersalna jednostka, mogąca funkcjonować z załogą na pokładzie, jak i samodzielne, pod nadzorem operatora z lądu. Całkowicie elektryczny napęd umożliwia użycie jednostki w strefach ciszy i minimalizuje ślad węglowy operacji z jej użyciem.

Zapytaj o ofertę

W sprawie pomiarów batymetrycznych skontaktuj się z nami mailowo, telefonicznie lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Tel.: +48 664 027 337

Email info@k2sea.pl