Pomiary batymetryczne Jeziora Szmaragdowego w Szczecinie

Okolice Jeziora Szmaragdowego to obecnie popularne wśród mieszkańców Szczecina miejsce relaksu. Nie zawsze tak było. Do 1925 znajdowało się tu wyrobisko intensywnie eksploatowanej kopalni margla, dostarczającej surowiec do pobliskiej fabryki cementu Stern, należącej do rodziny Toepfferów. W poszukiwaniu cennej skały górnicy zeszli jednak zbyt głęboko. 16 lipca 1925 odsłonili w południowej skarpie wyrobiska wodonośną warstwę przepuszczalnego piasku. Wyrobisko zostało błyskawicznie zalane. Ludzie zdążyli się ewakuować, ale zabrakło czasu na wywiezienie wyposażenia kopalni. Sprzęt górniczy, trasa kolejki, tunele prowadzące do wnętrza skarp, do budynków, których przeznaczenia dziś nie znamy – wszystko to zniknęło pod powierzchnią wody. Co wydobyto a co ukryto w mętnych wodach jeziora przez blisko sto lat jego istnienia? Jakie tajemnice skrywa szczecińskie Szmaragdowe Jezioro?

Współcześnie eksploracja przez nurków nie jest łatwa, za względu na niską przejrzystość wody i dużą ilość koron drzew osuwających się z okalających akwen skarp. Jakie potencjalne niebezpieczeństwo mogą dla nurkujących stanowić pozostałości infrastruktury górniczej – tego nie wie nikt.

Opracowanie kompletnej mapy batymetrycznej Jeziora Szmaragdowego to wyzwania, którego nikt do tej pory się nie podjął. Korzystając z bezzałogowej jednostki pływającej mKurs od K2sea, wyposażonej w najwyższej klasy echosondę wielowiązkową Norbit, pracujący zdalnie hydrografowie z Geo Ingenieurservice Polska Polska przeprowadzili kompletny sondaż batymetryczny całego akwenu jeziora. Wyniki – już wkrótce!

A cała ekipa pracująca nad Jeziorem Szmaragdowym przesyła pozdrowienia i podziękowania członkom Szczecińskiego Stowarzyszenia Poszukiwawczego za ogrom cennych informacji o historii i otoczeniu Jeziora Szmaragdowego. I za nieocenioną w styczniowych warunkach, doskonałą gorącą herbatę!