Mapa batymetryczna Jeziora Raduńskiego

Głównym obszarem zainteresowania w K2sea jest eksploatacja bezzałogowych nawodnych jednostek pomiarowych. Projekt własnej jednostki Kurs, typu retrofit, tj. adaptacji istniejącego kadłuba do sterowania zarówno manualnego, jak i zdalnego – spoza pokładu jednostki, rozwijamy od początku naszej działalności. Na obecną chwilę Kurs jest przystosowany do wykonywania pomiarów batymetrycznych i generowania na ich podstawie map głębokości akwenów wodnych. Słowo batymetria oznacza nic innego jak rozkład głębokości na danym akwenie. Liczne testy USV Kurs na jednym z najbardziej malowniczych kaszubskich jezior doprowadziły między innymi do powstania mapy batymetrycznej fragmentu Jeziora Raduńskiego.

USV Kurs o świcie, przygotowany do testów. Jezioro Raduńskie Dolne.

Pomiary batymetryczne 2021 – wynikowa mapa Jeziora Raduńskiego

Sezon 2021 na wodzie poświęciliśmy różnorodnym testom, obejmującym między innymi system zdalnego i pokładowego sterowania silnikami, system wizyjny i system pomiarowy. W wyniku użycia tego ostatniego zebraliśmy zestaw danych pomiarowych, które posłużyłu do wygenerowania poglądowej mapy batymetrycznej północnej części akwenu.

Jak to się robi?

Pod powierzchnią wody, przy burcie Kursa, zanurzony jest przetwornik echosondy. Kurs wyposażony jest w 200 kHz-ową hydrograficzną echosondę jednowiązkową Airmar Echorange Smart Sensor, o zakresie pomiaru od 40 centymetrów do 200 metrów. Przetwornik generuje falę akustyczną, która rozprzestrzenia się w wodzie, odbija od dna i wraca do przetwornika. Na podstawie pomiaru czasu pomiędzy wyemitowaniem sygnału i odebraniem odbitego echa oraz znajomości prędkości rozchodzenia się dźwięku w wodzie, wyznaczana jest głębokość w danym punkcie.

Gdzie jest punkt o wyznaczonej głębokości?

Tę informację daje odbiornik GNSS RTK, którego antena umieszczona jest dokładnie nad przetwornikiem. Każdemu punktowi danych przyporządkowana jest pozycja geograficzna.

Ile jest punktów pomiarowych?

Kurs może rejestrować głębokość do 10 razy na sekundę, przemieszczając się wzdłuż linii zwanych profilami pomiarowymi. Otrzymujemy więc szereg punktów pomiarowych wzdłuż trasy przemieszczania się Kursa. Nie mamy jednak informacji o miejscach, w których Kursa nie było.

Jak więc powstaje mapa batymetryczna?

Dane pomiarowe są interpolowane pomiędzy profilami pomiarowymi za pomocą specjalnie do tego celu dobranych algorytmów matematycznych. Wynikowa mapa jest spójnym modelem dna. Model taki może być przedstawiony w dwóch wymiarach – czyli jako mapa w skali kolorów, odpowiadających kolejnym głębokościom lub jako render 3D, podkreślający strukturę przestrzenną zmapowanych form dna. Jeżeli jednak jakaś forma ukształtowania dna lub obiekt na dnie znajdzie się dokładnie pomiędzy profilami pomiarowymi, nie będzie go na wynikowym modelu dna. Należy mieć tego świadomość, posługując się mapami batymetrycznymi wykonanymi w technice echosondy jednowiązkowej.

Przedstawiona poniżej Mapa Batymetryczna Jeziora Raduńskiego została zrealizowana podczas 6 dni testów Kursa na wodzie i przedstawia ukształtowanie dna w jago północnej części, na obszarze 360 hektarów. Największa zarejestrowana głębokość wynosiła 36.8 m przy ustalonym za pomocą systemu RTK poziomie lustra wody wynoszącym 160,6 m nad poziomem morza. Zarówno do akwizycji danych pomiarowych, jak i do generowania modelu 3D, wykorzystano oprogramowanie Eye4Software Hydromagic Survey.

Ukształtowanie dna północnej części Jeziora Raduńskiego Dolnego.

Zapytaj o ofertę

K2sea oferuje usługi wykonania pomiarów batymetrycznych i generowania map w oparciu o zebrane dane pomiarowe. W zależności od potrzeb możemy zrealizować pomiary jezior, zalewów, łowisk, zbiorników retencyjnych, wyrobisk górniczych. W sprawie pomiarów batymetrycznych skontaktuj się z nami mailowo, telefonicznie lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Tel.: +48 664 027 337

Email info@k2sea.pl